Manja slova Veća slova RSS2. SEKTOR ZA VETERINU

Obavlja poslove uprave koji se odnose na: obezbjeđivanje stalne i preventivne zdravstvene zaštite životinja na epizootiloškom području Crne Gore, zaštitu dobrobiti životinja, obavljanje veterinarske djelatnosti, identifikaciju i registraciju životinja, ustupanje na izvršavanje javnih poslova iz oblasti veterinarstva u skladu sa Programom obavezne zdravstvene zaštite životinja i drugim programima za kontrolu bolesti životinja i zoonoze, utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske djelatnosti, promet životinja i drugih djelatnosti u skladu sa zakonima, pripremanje stručnih osnova za propise, planska dokumenta, programe i planove, praćenje i kontrola sprovođenja mjera za zaštitu zdravlja, identifikaciju i registraciju i dobrobit životinja, procjenjivanje efikasnosti mjera i kontrole u ovim oblastima, planiranje službenih kontrola, saradnju sa nadležnim institucijama EU i međunarodnim organizacijama, veterinarskim službama drugih zemalja, nevladinim organizacijama i drugim institucijama, obavlja druge poslove određene zakonima u cilju očuvanja zdravlja životinja i obezbjeđivanja proizvodnje zdravih životinja i bezbjednih i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog porijekla; priprema stručne osnove, sprovodi, usklađuje i prati propise i uslove iz ovih oblasti; izdaje stručna uputstva, brošure, priručnike, instrukcije i mjere; uspostavlja, vodi i vrši upis u registre i evidencije; utvrđuje i prati ispunjenost uslova za vršenje poslova u oblasti veterinarske djelatnosti; učestvuje u radu međunarodnih institucija iz ove oblasti; planiranje finansiranja, planska dokumenta, strategije, izvještaje, analize, informacije i druge materijale, daje stručna mišljenja i obavlja druge poslove koji su određeni u nadležnost.

2.1 Odsjek za zdravlje životinja, veterinarsku epizootiologiju i veterinarsku djelatnost

 Obavlja poslove uprave koji se odnose na: obezbjeđivanje stalne i preventivne zdravstvene zaštite životinja na epizootiloškom području Crne Gore, obavljanje veterinarske djelatnosti, ustupanje na izvršavanje javnih poslova iz oblasti veterinarstva u skladu sa Programom obavezne zdravstvene zaštite životinja i drugim programima za kontrolu bolesti životinja i zoonoze, utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske djelatnosti, promet životinja i drugih djelatnosti u skladu sa zakonima, pripremanje stručnih osnova za propise, planska dokumenta, programe i planove, praćenje i kontrola sprovođenja mjera za zaštitu zdravlja životinja, procjenjivanje efikasnosti mjera i kontrole u ovoj oblasti, planiranje službenih kontrola, saradnju sa nadležnim institucijama EU i međunarodnim organizacijama, veterinarskim službama drugih zemalja, nevladinim organizacijama i drugim institucijama, obavlja druge poslove određene zakonima u cilju očuvanja zdravlja životinja i obezbjeđivanja proizvodnje zdravih životinja i bezbjednih i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog porijekla, priprema stručne osnove, sprovodi, usklađuje i prati propise i uslove iz ovih oblasti; izdaje stručna uputstva, brošure, priručnike, instrukcije i mjere; uspostavlja, vodi i vrši upis u registre i evidencije; utvrđuje i prati ispunjenost uslova za vršenje poslova u oblasti veterinarske djelatnosti; učestvuje u radu međunarodnih institucija iz ove oblasti; planiranje finansiranja, planska dokumenta, strategije, izvještaje, analize, informacije i druge materijale, daje stručna mišljenja i obavlja druge poslove koji su određeni u nadležnost.

2.2 Odsjek za dobrobit životinja i nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca

 Obavlja poslove uprave koji se odnose na zaštitu dobrobiti životinja, utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti u objektima za promet životinja i drugih djelatnosti u skladu sa zakonima, pripremanje stručnih osnova za propise, planska dokumenta, programe i planove, praćenje i kontrola sprovođenja mjera za zaštitu dobrobiti životinja, procjenjivanje efikasnosti mjera i kontrole u ovoj oblasti, planiranje službenih kontrola, saradnju sa nadležnim institucijama EU i međunarodnim organizacijama, veterinarskim službama drugih zemalja, nevladinim organizacijama i drugim institucijama, obavlja druge poslove određene zakonima u cilju zaštite dobrobiti, priprema stručne osnove, sprovodi, usklađuje i prati propise i uslove iz ovih oblasti; izdaje stručna uputstva, brošure, priručnike, instrukcije i mjere; uspostavlja, vodi i vrši upis u registre i evidencije; utvrđuje i prati ispunjenost uslova za vršenje poslova u ovim oblastima; učestvuje u radu međunarodnih institucija iz ove oblasti; planiranje finansiranja, planska dokumenta, strategije, izvještaje, analize, informacije i druge materijale, daje stručna mišljenja i obavlja druge poslove koji su određeni u nadležnost. 2.3 Odsjek za identifikaciju i registraciju životinja i veterinarski informacioni sistem Obavlja poslove uprave koji se odnose na: identifikaciju i registraciju i kontrolu kretanja životinja, ustupanje na izvršavanje javnih poslova iz oblasti veterinarstva u skladu sa Programom obavezne zdravstvene zaštite životinja i drugim programima za kontrolu bolesti životinja i zoonoza, pripremanje stručnih osnova za propise, planska dokumenta, programe i planove, vođenje i ažuriranje Centralnog registra gazdinstava i Elektronske baze podataka o životinjama praćenje i kontrola sprovođenja mjera za zaštitu zdravlja, identifikaciju i registraciju životinja, procjenjivanje efikasnosti mjera i kontrole u ovoj oblasti, planiranje službenih kontrola, saradnju sa nadležnim institucijama EU i međunarodnim organizacijama, veterinarskim službama drugih zemalja, nevladinim i drugim organizacijama i institucijama, obavlja druge poslove određene zakonima u cilju očuvanja zdravlja životinja i obezbjeđivanja proizvodnje zdravih životinja i bezbjednih i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog porijekla, priprema stručne osnove, sprovodi, usklađuje i prati propise i uslove iz ovih oblasti; izdaje stručna uputstva, brošure, priručnike, instrukcije i mjere; uspostavlja, vodi i vrši upis u registre i evidencije; utvrđuje i prati ispunjenost uslova za vršenje poslova vršenje poslova u oblasti veterinarske djelatnosti; učestvuje u radu međunarodnih institucija iz ove oblasti; planira finansiranja, planska dokumenta, strategije, izvještaje, analize, informacije i druge materijale, daje stručna mišljenja i obavlja druge poslove koji su određeni u nadležnost.

2.4 Odsjek za veterinarske ljekove, zabranjene supstance, rezidue i monitoring

U odsjeku za veterinarske ljekove, zabranjene supstance, rezidue i monitoring vrše se poslovi koji se odnose na sprovođenje mjera u cilju zaštite zdravlja ljudi, utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti u objektima promet lijekova na veliko, promet i upotreba ljekova od stane veterinarskih ambulanti, vođenje propisanih registara; sprovođenje monitoringa u oblasti veterinarskih ljekova, pripremanje stručnih osnova za propise, planska dokumenata, programe i planove u ovim oblastima, analizu efikasnosti sprovedenih programa, procjenu efekata zaštite zdravlja ljudi, planiranje službenih kontrola, saradnju sa nadležnim institucijama EU i međunarodnim organizacijama, veterinarskim službama drugih zemalja, subjektima u poslovanju veterinarskim ljekovima, zabranjene supstance i rezidue, nevladinim organizacijama i drugim institucijama, obavlja druge poslove određene zakonima, priprema stručne osnove, sprovodi, usklađuje i prati propise i uslove iz ovih oblasti; izdaje stručna uputstva, brošure, priručnike, instrukcije i mjere; uspostavlja, vodi i vrši upis u registre i evidencije; utvrđuje i prati ispunjenost uslova za vršenje poslova u ovoj oblasti; učestvuje u radu međunarodnih institucija iz ove oblasti; planira finansiranja, planska dokumenta, strategije, izvještaje, analize, informacije i druge materijale, daje stručna mišljenja i obavlja druge poslove koji su određeni u nadležnost. 2.5 Odsjek za međunarodni promet U odsjeku za međunarodni promet vrše se poslovi koji se odnose na: uslove za uvoz iz trećih zemalja – zemlje koje nisu članice EU, uslove trgovine između država članica EU, priprema uslova za uvoz i trgovinu u područjima koja nisu u potpunosti usklađeni sa veterinarskom legislativom EU, nusproizvoda životinjskog porijekla koji nijesu namijenjeni za ljudsku potrošnju i obaveze po Međunarodnim ugovorima u oblasti veterinarstva; učešće u pripremi i praćenje veterinarskih propisa, razvijanje smjernica i informacija koje se odnose na granična inspekcijska mjesta (GIM), pripremu zdravstvenih uvjerenja i drugih veterinarskih dokumenata za kretanje robe prilikom unošenja ili uvoza i pripremu certifikata za izvoz u treće zemlje, kao i usklađivanje uslova izvoza u treće zemlje, pripremu za usklađivanje neusklađenih uslova za uvoz životinja i proizvoda životinjskog porijekla, sarađuje sa EU, nadležnim veterinarskim organima država članica EU i trećih zemalja, kao sa drugim međunarodnim organima u oblasti veterinarstva, kao što su OIE, WTO, FAO i WHO, učestvuje i koordinira međunarodnim projektima vrši i druge poslove koji su određeni u nadležnosti.