1.  SEKTOR ZA BEZBJEDNOST HRANE

 Obavlja poslove Uprave koji se odnose na: bezbjednost hrane životinjskog porijekla, bezbjednost hrane za životinje, bezbjednost hrane neživotinjskog porijekla, nus proizvode životinjskog porijekla, priprema stručne osnove, sprovodi, usklađuje i prati propise i uslove iz ovih oblasti; izdaje stručna uputstva, brošure, priručnike, instrukcije i mjere; utvrđuje i prati ispunjenost uslova za vršenje poslova; uspostavlja i vodi centralni registar odobrenih i registrovanih objekata za hranu i hranu za životinje; učestvuje u: radu međunarodnih institucija iz ove oblasti; planiranju finansiranja, izradi planskih dokumenta, strategija, izvještaja, analiza, informacija i drugih materijala, daje stručna mišljenja i obavlja druge poslove koji su određeni u nadležnost.

1.1 Odsjek za bezbjednost hrane životinjskog porijekla

U odsjeku za bezbjednost hrane životinjskog porijekla vrše se poslovi koji se odnose na: sprovođenje mjera u cilju zaštite zdravlja ljudi u oblasti bezbjednosti hrane životinjskog porijekla, utvrđivanje ispunjenosti uslova, odobravanje i upis objekata za obavljanje djelatnosti za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane životinjskog porijekla; registraciju i upis objekata za hranu životinjskog porijekla; sprovođenje monitoringa u oblasti bezbjednosti hrane životinjskog porijekla, na pripremu i sprovođenje planskih dokumenata: jednogodišnjih i višegodišnjih planova službenih kontrola, programa monitorniga, planova, strategija i obuka u ovoj oblasti, analizu efikasnosti sprovedenih programa, procjenu efekata zaštite zdravlja ljudi, priprema stručne osnove, sprovodi, usklađuje i prati propise o bezbjednosti hrane životinjskog porijekla, planiranje službenih kontrola, saradnju sa nadležnim institucijama EU i međunarodnim organizacijama, službama drugih zemalja, subjektima u poslovanju hranom, nevladinim organizacijama i drugim institucijama; izdaje stručna uputstva, brošure, priručnike, instrukcije i mjere; uspostavlja, vodi evidencije; utvrđuje i prati ispunjenost uslova za vršenje poslova; planiranje finansiranja, izvještaje, analize, informacije i druge materijale, daje stručna mišljenja i obavlja druge poslove koji su određeni u nadležnost.

1.2 Odsjek za bezbjednost hrane za životinje i nus proizvode životinjskog porijekla

U odsjeku za bezbjednost hrane za životinje i nus proizvode životinjskog porijekla vrše se poslovi koji se odnose na: sprovođenje mjera u cilju zaštite zdravlja ljudi u oblasti bezbjednosti hrane za životinje i nusproizvode životinjskog porijekla, utvrđivanje ispunjenosti uslova, odobravanje i upis objekata za obavljanje djelatnosti za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane za životinje i nus proizvoda životinjskog porijekla; registraciju i upis objekata za hranu za životinje i nus proizvode životinjskog porijekla; sprovođenje monitoringa u ovim oblastima, na pripremu i sprovođenje planskih dokumenata: jednogodišnjih i višegodišnjih planova službenih kontrola, programa monitorniga, planova, strategija i obuka u ovim oblastima, analizu efikasnosti sprovedenih programa, procjenu efekata zaštite zdravlja ljudi, priprema stručne osnove, sprovodi, usklađuje i prati propise o hrani za životinje i nus proizvodima životinjskog porijekla, planiranje službenih kontrola, saradnju sa nadležnim institucijama EU i međunarodnim organizacijama, službama drugih zemalja, subjektima u poslovanju hranom za životinje i nus proizvodima životinjskog porijekla, nevladinim organizacijama i drugim institucijama; izdaje stručna uputstva, brošure, priručnike, instrukcije i mjere; uspostavlja, vodi evidencije; planiranje finansiranja, izvještaje, analize, informacije i druge materijale, daje stručna mišljenja i obavlja druge poslove koji su određeni u nadležnost.

1.3 Odsjek za bezbjednost hrane neživotinjskog porijekla

 U odsjeku za bezbjednost hrane neživotinjskog porijekla vrše se poslovi koji se odnose na: sprovođenje mjera u cilju zaštite zdravlja ljudi u oblasti bezbjednosti hrane neživotinjskog porijekla a naročito u dijelu: proizvodnje, prerade i distribucije na nivou primarne proizvodnje sa pratećim djelatnostima i nakon primarne proizvodnje; sprovođenje postupka, izbora i preduzimanje mjera u oblasti bezbjednosti hrane i hrane za životinje neživotinjskog porijekla;, utvrđivanje ispunjenosti uslova, odobravanje i upis objekata za obavljanje djelatnosti za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane neživotinjskog porijekla; registraciju i upis objekata za hranu neživotinjskog porijekla; sprovođenje monitoringa u oblasti bezbjednosti hrane neživotinjskog porijekla, na pripremu i sprovođenje planskih dokumenata: jednogodišnjih i višegodišnjih planova službenih kontrola, programa monitorniga, planova, strategija i obuka u ovoj oblasti, analizu efikasnosti sprovedenih programa, procjenu efekata zaštite zdravlja ljudi, priprema stručne osnove, sprovodi, usklađuje i prati propise o bezbjednosti hrane neživotinjskog porijekla, planiranje službenih kontrola, saradnju sa nadležnim institucijama EU i međunarodnim organizacijama, službama drugih zemalja, subjektima u poslovanju hranom, nevladinim organizacijama i drugim institucijama; izdaje stručna uputstva, brošure, priručnike, instrukcije i mjere; uspostavlja, vodi evidencije; utvrđuje i prati ispunjenost uslova za vršenje poslova; planiranje finansiranja, izvještaje, analize, informacije i druge materijale, daje stručna mišljenja i obavlja druge poslove koji su određeni u nadležnost. 1.4 Odsjek za opšte zahtjeve za bezbjednost hrane U odsjeku za opšte zahtjeve za bezbjednost hrane vrše se poslovi koji se odnose na: sprovođenje mjera u cilju zaštite zdravlja ljudi u oblastima: informisanje potrošača o hrani, nutritivne i zdravstvene tvrdnje, aditiva, enzima, ekstrakcionih rastvarača, aroma, materijala koji dolaze u kontakt sa hranom, suplemenata, vitamina i minerala i drugih supstanci koje se dodaju hrani, hrane za posebne prehrambene potrebe, brzo smrznutu hranu, kontaminente, nove hrane, hrane podvrgnute jonizirajućem zračenju, prirodne mineralne vode, GMO hrane, higijena hrane, mikrobioloških kriterijuma, uspostavljanje i vođenje sistema brzog uzbunjivanja i obavještavanja i razmjena informacija sa EK - RASSF; na pripremu i sprovođenje planskih dokumenata: jednogodišnjih i višegodišnjih planova službenih kontrola, programa monitorniga, planova, strategije i obuka u ovim oblastima, plan za upravljanje kriznim situacijama; utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti i vođenje propisanih registara; priprema stručne osnove, sprovodi, usklađuje i prati propise i uslove iz ovih oblasti; analizu efikasnosti sprovedenih programa, saradnju sa nadležnim institucijama EU i međunarodnim organizacijama, službama drugih zemalja, subjektima, planiranje finansiranja, izvještaje, analize, izdaje stručna uputstva, brošure, priručnike, instrukcije i mjere; informacije i druge materijale, daje stručna mišljenja i obavlja druge poslove koji su određeni u nadležnost.