Manja slova Veća slova RSSRubrike

18.03.2019.

R J E Š E NJ A o izboru vršioca javnih poslova za sprovođenje mjera utvrđenih programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, veterinarskim organizacijama na izvršavanje za period 2019-2020. godina

U skladu sa članom 24 stav 7 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, br. 30/12, 48/15, 52/16 i 43/18), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove objavljuje R J E Š E NJ A o izboru veterinarskih organiyacija za vršioca javnih poslova za sprovođenje mjera utvrđenih programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, za period 2019-2020. godina.