Manja slova Veća slova RSS
>

SAOPŠTENJE: Vakcinacija goveda na teritoriji Crne Gore je završena

Datum objave: 18.08.2016 08:46 | Autor: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Ispis Štampaj stranicu


Vakcinacija goveda na teritoriji Crne Gore je završena. Ostali su još samo sporadični slučajevi goveda koja se nalaze u udaljenim ruralnim krajevima i koja nijesu vakcinisana zbog teške dostupnosti ili nedostatka informacije o lokaciji životinja. Vakcinacija i ovih goveda će biti izvršena u narednih nekoliko dana.

Istovremeno, Uprava za bezbijednost hrane je u saradnji sa lokalnim upravama primorskih opština dogovorila od sjutra akciju vakcinacije tzv. „lutajućih“ goveda koja se slobodno kreću, kako bi i ta goveda bila zaštićena od ove bolesti.

Evidentno je da na teritoriji Crne Gore ima više goveda nego što je registrovano u elektronskoj bazi Uprave. Ukupan broj goveda biće poznat nakon što se izvrši vakcinacija svih goveda u Crnoj Gori.

U poslednja tri dana dijagnostikovani su novi slučajevi bolesti kvrgave kože, tako da je do danas laboratorijski u Crnoj Gori potvrđeno 430 slučajeva oboljelih goveda, najviše na teritoriji opština Bijelo Polje, Berane, Mojkovac i Kolašin. Primjetno je da se novi slučajevi dominantno dijagnostikuju na području opština koje gravitiraju Bjelasici i Sinjajevini, a da se na ostalim područijima pojavljuje samo u sporadičnim slučajevima. Time se može smatrati da se situacija drži pod kontrolom i da je zaraza ograničena na navedenom području, najviše zahvajujući naporima koji ulažu veterinarske i druge službe u sprovođenju mjera definisanih Naredom za suzbijanje bolesti.

Takođe, poslednjih dana znatno je povećan broj negativnih laboratorijskih nalaza na bolest kvrgave kože. To govori o dvije stvari: prvo, na činjenicu da je prisutan strah vlasnika životinja koji u ovoj situaciji prijavljuju i obolijevanja goveda od drugih bolesti, a veterinarske ekipe iz predostrožnosti detaljno istražuju i takve slučajeve; i drugo, otkrivanje novih slučajeva bolesti počinje da pokazuje opadajući trend.

Pregled bolesti po opštinama:

OPŠTINA

BROJ OBOLJELIH GRLA

Bijelo Polje

120

Berane

89

Mojkovac

90

Kolašin

65

Plav

9

Gusinje

9

Šavnik

14

Plužine

7

Rožaje

8

Andrijevica

5

Petnjica

5

Nikšić

5

Žabljak

3

Podgorica

1

UKUPNO

430

 

MLIJEKO I MESO BEZBJEDNI

S obzirom da su i dalje aktuelne nejasnoće vezane za upotrebu proizvoda od goveda: mesa i mlijeka, dajemo detaljno uputstvo za korišćenje ovih proizvoda, kao i promet goveda:

 

Držaoci goveda u zaraženim i ugroženim područjima moraju poštovati sljedeća pravila:

 

Ø MLIJEKO SE MOŽE UPOTREBLJAVATI SAMO NAKON TERMIČKE OBRADE. TO ZNAČI DA MLIJEKO TREBA ZAGRIJATI NAJMANJE NA TEMPERATURI OD 630C U TRAJANJU OD 30 MINUTA ILI NA TEMPERATURI OD 720C U TRAJANJU OD 15 SEKUNDI. OD TAKO ZAGRIJANOG MLIJEKA PROIZVODITI PROIZVODE(SIR, SURUTKU, JOGURT, KISJELO MLIJEKO) ILI PROKUVATI DO TEMPERATURE KLJUČANJA I PROIZVODITI KAJMAK I OBRABNE SIREVE.

Ø ZABRANJENO JE KRETANJE (PROMET) GOVEDA SA GAZDINSTVA U ZARAŽENIM I UGROŽENIM PODRUČJIMA OSIM:

o    KRETANJA (PROMET) UNUTAR TOG PODRUČJA, AKO JE PROTEKLO 28 DANA OD DANA VAKCINACIJE SVIH GOVEDA NA GAZDINSTVU SA POTVRDOM VETERINARA O IZVRŠENOM KLINIČKOM PREGLEDU DA ŽIVOTINJE NE POKAZUJU KLINIČKE ZNAKE BOLESTI I UZ ODOBRENJE SLUŽBENOG VETERINARA;

o   UPUĆIVANJE NA KLANJE U KLANICU KOJA SE NALAZI U ZARAŽENOM ILI UGROŽENOM PODRUČJU ILI VAN TIH PODRUČJA, AKO JE PROŠLO 14 DANA OD DANA VAKCINACIJE, SA POTVRDOM VETERINARA O IZVRŠENOM KLINIČKOM PREGLEDU DA ŽIVOTINJE NE POKAZUJU KLINIČKE ZNAKE BOLESTI I UZ ODOBRENJE SLUŽBENOG VETERINARA;

o   KRETANJA (PROMET) VAN ZARAŽENOG ODNOSNO UGROŽENOG PODRUČJA, GOVEDA KOJA SE UPUĆUJU NA KLANJE UPUĆIVANJA NA KLANJE, 14 DANA NAKON VAKCINACIJE, UZ POTVRDU VETERINARA O IZVRŠENOM KLINIČKOM PREGLEDU DA ŽIVOTINJE NE POKAZUJU KLINIČKE ZNAKE BOLESTI NA DAN UTOVARA I OTPREME I UZ ODOBRENJE SLUŽBENOG VETERINARA.

 

NAPOMENA: Zaraženo područje je područje u krugu 3km od zaraženog gazdinstva.

                    Ugroženo područje je područje u krugu od 10km oko zaraženog područja.

 

OVA MJERA SE PREDUZIMA ISKLJUČIVO RADI SPRJEČAVANJA PRENOŠENJA BOLESTI NA DRUGA GOVEDA A NE ZATO ŠTO MLIJEKO I PROIZVODI MOGU UGROZITI ZDRAVLJE LJUDI JER SE BOLEST NE MOŽE PRENIJETI NA LJUDE.

 

Držaoci u slobodnim područjima moraju postovati sljedeća pravila:

 

Ø NAKON VAKCINACIJE MLIJEKO SE MOŽE UPOTREBLJAVATI BEZ OGRANIČENJA;

Ø 7 DANA NAKON IZVRŠENE VAKCINACIJE GOVEDA SE MOGU UPUĆIVATI NA KLANJE I MORA IH PRATITI UVJERENJE O ZDRAVSTVENOM STANJU KOJE IZDAJE VETERINAR;

Ø 28 DANA NAKON IZVRŠENE VAKCINACIJE, AKO SE UPUĆUJU NA DRUGO GAZDINSTVO;

Ø 14 DANA NAKON IZVRŠENE VAKCINACIJE I UZ POTVRDU VETERINARA O IZVRŠENOM KLINIČKOM PREGLEDU DA ŽIVOTINJE NE POKAZUJU KLINIČKE ZNAKE BOLESTI NA DAN UTOVARA I OTPREME, AKO SE PREMJEŠTAJU NA DRUGO GAZDINSTVO U CILJU ZAVRŠETKA TOVNOG CIKLUSA.

 

 

 

BOLEST PLAVOG JEZIKA

Bolest plavog jezika je od prošle sedmice registrovana na području Crne Gore. Do danas, laboratorijskim ispitivanjima je potvrđeno 73 slučaja bolesti. Od toga, 72 slučaja su potvrđena kod ovaca, i jedan slučaj kod goveda.

Pregled bolesti po opštinama:

OPŠTINA

BROJ OBOLJELIH GRLA

Podgorica

19

Šavnik

6

Plužine

2

Nikšić

14

Danilovgrad

9

Cetinje

22

Pljevlja

1

ukupno

73

 

Preliminarna laboratorijska ispitivanja ukazuju da je uzročnik bolesti virus plavog jezika tip 4 koji se na našem prostoru pojavljivao i 2014. godine. Ohrabruje činjenica da je ovaj tip virusa manje opasan za zdravlje preživara od nekih drugih tipova virusa plavog jezika i da od njega rjeđe dolazi do uginuća životinja.

Podsjećamo da se bolest plavog jezika ne prenosi na ljude. Od ove bolesti obolijevaju samo preživari, najčešće ovce, a rjeđe koze i goveda. Bolest se isključivo prenosi insektima iz roda Culicoides.

Bolest plavog jezika se ne liječi, ali životinje često mogu da prebole bez posljedica. U nekim slučajevima virus izaziva oboljenje sa vrlo izraženim kliničkim znacima koji mogu izazvati i uginuće životinja.

Vlasnicima goveda, ovaca i koza na cijele Crne Gore, savjetuje se da u narednom periodu: ne nabavljaju nove životinje, ne miješaju svoje životinje sa drugim, sprovedu mjere zaštite životinja od komaraca i izvrše dezinsekciju okoline svojih objekata i stajanjaka u saradnji sa nadležnom veterinarskom službom, preduzmu mjere isušivanja svih eventualno prisutnih bara i lokvi u blizini objekata u kojima se životinje drže, da drže životinje zatvorene koliko je najviše moguće, postave zaštitne mreže protiv komaraca na otvorima objekata za smještaj životinja. Istovremeno, u slučaju pojave obolijevanja preživara, potrebno je odmah obavijestiti nadležnu veterinarsku službu.

 

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu, fitosanitarne poslove