Manja slova Veća slova RSS
>

FAO: Bolest kvrgave kože – terenski priručnik za veterinare

FAO: Bolest kvrgave kože – terenski priručnik za veterinare
Datum objave: 21.09.2017 13:54 | Autor: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Ispis Štampaj stranicu


Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO), izdala je terenski priručnik za veterinare vezano za bolest kvrgave kože, kako bi im se olakšao način postupanja u situacijama u kojima se veterinari susreću s ovom bolešću.

Bolest kvrgave kože poznata je već duže vrijeme, ali je bila ograničena isključivo za područje Supsaharske Afrike. Međutim od 2015. godine prisutna je na Balkanu, a u 2016. godini njeno širenje zaustavljeno je u Crnoj Gori i Srbiji.

Ovlašteni veterinari, uzgajivači goveda i drugi koji su uključeni u sistem uzgoja krava i goveda, najčešće nijesu upoznati s kliničkom slikom bolesti, načinima prenosa, kao i  mogućnostima prevencije i kontrole. Ovim  priručnikom žele se popuniti praznine u znanju onih koji rade na terenu i najvjerojatnije se prvi susreću s bolešću krvgrave kože.

Međunarodne institucije poput Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE), Evropske komisije (EC), Generalne uprave za zdravlje i bezbejdnost hrane (DG SANTE), Evropske agencija za bezbjednost  hrane (EFSA), Evropske komisija za kontrolu bolesti slinavke i šapa (EuFMD), Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), kao i nacionalne i internacionalne referentne laboratorije već se neko vrijeme bave praćenjem, mogućnostima prevencije i kontrole ove bolesti, a svojim izvještajima i rezultatima doprinijele su nastanku i ovog priručnika.

Bolest kvrgave kože – terenski priručnik za veterinare dostupan je na engleskom jeziku, a na 60-ak stranica mogu se naći informacije o samoj bolesti, kliničkim znakovima, geografskoj distribuciji, epidemiologiji i načinima prenosa. Navedeni su detalji bitni za diferencijalnu dijagnostiku, posmortalne nalaze, laboratorijsku potvrdu, kao i terensku dijagnostiku, kao i preporuke za prikupljanje i transport uzoraka s terena do laboratorija. Opisani su postupci u slučajevima postavljanja sumnje i/ili potvrđivanja slučajeva bolesti, kao i načini podizanja svijesti o ovoj bolesti i nadzora nakon pojave bolesti.

Ovdje možete preuzeti priručnik: