Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: Počinje vakcinacija goveda protiv bolesti kvrgave kože

Saopštenje: Počinje vakcinacija goveda protiv bolesti kvrgave kože
Datum objave: 17.05.2019 17:00 | Autor: UBHVFP

Ispis Štampaj stranicu


Danas, 17.05.2019. godine, je počela akcija vakcinacija goveda protiv bolesti kvrgave kože na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Cilj vakcinacije goveda je spriječavanje pojave bolesti kvrgave kože, stalnim održavanjem aktivnog imuniteta protiv bolesti kvrgave kože kod vakcinisanih, odnosno stvaranje imuniteta protiv ove bolesti kod nevakcinisanih goveda.

Vakcinacija je pouzdana mjera za spriječavanje pojave i suzbijanje ove bolesti. U prilog tome govori podatak da od oktobra 2016. godine, na teritoriji Crne Gore nema zabilježenih slučajeva bolesti kvrgave kože.

Vakcinaciju sprovode veterinarske ambulante.

Držalac životinja je dužan da omogući sprovođenje vakcinacije svih goveda na gazdinstvu. Neophodno je da držaoci životinja zadrže životinje na svojim gadinstvima, u terminu koji je najavila veterinarska ambulanta, radi uspješnog sprovođenja vakcinacije.

Vakcinacija je besplatna za držaoce goveda - nabavka vakcina i vakcinacija finasira se iz budžeta Crne Gore. Držaoci snose troškove identifikacije njihovih životinja.

Iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove pozivaju držaoce goveda na punu saradnju sa veterinarskim službama, službom za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i lokalnim službama za poljoprivredu, kako bi se vakcinacija goveda kvalitetno obavila i njihove životinje bile zaštićene protiv bolesti kvrgave kože.