Manja slova Veća slova RSS1) Zakon o slobodnom pristupu informacijama

2) Vodic UBHVFP za pristup informacijama

3) Javni registri i javne evidencije

4) Programi i planovi rada

5) Izvještaji i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz nadležnosti Uprave

6) Nacrti,prijedlozi i konačni tekstovi strateških dokumenata 

7) Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima

8) Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada

9) Rješenja i drugi pojedinačni akti koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica

10) Informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren

11) Spisak službenih vozila UBHVFP