Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

18.01.2020.

Globalni forum za hranu i poljoprivredu u Berlinu: Trgovina može doprinijeti dostupnosti hrane za sve

Globalni forum za hranu i poljoprivredu u Berlinu: Trgovina može doprinijeti dostupnosti hrane za sve

Visoki predstavnici vlada oko 80 zemalja svijeta, za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja, danas su u Berlinu razmatrali kako trgovina hranom i uslugama u poljoprivredi može doprinijeti postizanju sigurnosti hrane za rastuću svjetsku populaciju, poboljšanju kvaliteta ishrane i zdravlja ljudi, povećanju prihoda poljoprivrednika i podsticanju održivijeg sistema ishrane u cilju očuvanja planete.       Projekti

                UBHVFP

                     Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove  

             UBHVFP

               UBHVFP

               UBHVFP

               UBHVFP

               VU


                   

Aquaculture Balkan

  Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    UBHVFP
     Jačanje svijesti o sistemu               Jačanje svijesti subjekata
      zaštite biljnih sorti u CG               u poslovanju hranom u CG

   Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

                 Biljni pasoši                          Održiva upotreba pesticida

                         UBHVFPZakon o slobodi vjeroispovijesti

Aktuelnosti

18.01.2020.

Globalni forum za hranu i poljoprivredu u Berlinu: Trgovina može doprinijeti dostupnosti hrane za sve

Globalni forum za hranu i poljoprivredu u Berlinu: Trgovina može doprinijeti dostupnosti hrane za sve

Visoki predstavnici vlada oko 80 zemalja svijeta, za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja, danas su u Berlinu razmatrali kako trgovina hranom i uslugama u poljoprivredi može doprinijeti postizanju sigurnosti hrane za rastuću svjetsku populaciju, poboljšanju kvaliteta ishrane i zdravlja ljudi, povećanju prihoda poljoprivrednika i podsticanju održivijeg sistema ishrane u cilju očuvanja planete.

više...
31.12.2019.

SAOPŠTENJE: Prestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja

Od 1. januara 2020. godine prestaje vakcinacija svinja protiv klasične kuge.

više...
27.12.2019.

Saopštenje: Granični inspekcijski nadzor tokom novogišnjih i božićnih praznika

U cilju obezbijeđivanja nesmetanog protoka roba koje podliježu kontroli od strane inspektora za hranu, graničnih veterinarskih i fitosanitarnih inspektora, u vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika, rad na graničnim prelazima odnosno na mjestima carinjenja, organizovan je

više...
23.12.2019.

Savjet za zaštitu životinja: Privodi se kraju izrada strategije za kontrolu populacije pasa

Savjet za zaštitu životinja: Privodi se kraju izrada strategije za kontrolu populacije pasa

Savjet za zaštitu životinja razmatrao je sve predloge, komentare i sugestije koje je zainteresovana javnost tokom javne rasprave uputila na Nacrt nacionalne strategije za kontrolu populacije pasa. Članovi Savjeta saglasili su se o prihvatljivim predlozima koji će biti uvršteni u dokument i upućeni Vladi na usvajanje, čime će Crna Gora po prvi put dobiti okvir za efikasnije rješavanje problema pasa lutalica. Takođe, konstatovano je da su NVO koje se bave zaštitom dobrobiti životinja tokom javne rasprave dale značajan doprinos kvalitetu dokumenta.

više...