Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

       Projekti

                     Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

             UBHVFP

               UBHVFP

               UBHVFP

               VU


                   

Aquaculture Balkan

  Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    UBHVFP
     Jačanje svijesti o sistemu               Jačanje svijesti subjekata
      zaštite biljnih sorti u CG               u poslovanju hranom u CG

   Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

                 Biljni pasoši                          Održiva upotreba pesticida
Aktuelnosti

19.07.2017.

OBAVJEŠTENJE: Tretiranje palmi - Tivat (20.07.2017.)

Obavještavamo javnost da će d.o.o "Agrobest" vršiti preventivno tretiranje palmi na teritoriji opštine Tivat, 20.07.2017. godine od 06h do 16h.

više...
18.07.2017.

Uputstvo o načinu upisa u centralni registar registrovanih odnosno odobrenih objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane

Način upisa registrovanih objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane u registar registrovanih objekata; Način upisa odobrenih objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane u registar odobrenih objekata;

više...
18.07.2017.

Informacija: UNOŠENJE PLODOVA CITRUSA IZ ARGENTINE, JUŽNE AFRIKE, BRAZILA I URUGVAJA

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove-Sektor za fitosanitarne poslove je pripremio predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, u skladu sa Implementirajućom Odlukom Komisije (EU) 2017/801, kojom su fitosanitarne mjere proširene i na plodove citrusa porijeklom iz Argentine, tako da će se određene odredbe Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Sl. list CG, broj 17/2017) koji se odnosi na unošenje plodova citrusa iz Južne Afrike, Brazila i Urugvaja, uskoro odnositi i na citruse porijeklom iz Argentine.

više...
18.07.2017.

Održana predavanja na temu ¨Prevencija introdukcije i širenja karantinske bakterije Xylella fastidiosa sadnim materijalom¨

Predstavnici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su 12.07.2017. godine u Centru za suptropske kulture u Baru, prisustvovali predavanjima koja su organizovana u okviru projekta bilateralne saradnje Crne Gore i Italije ¨Prevencija introdukcije i širenja karantinske bakterije Xylella fastidiosa sadnim materijalom¨.

više...
17.07.2017.

Izvještaj: Postavljanje klopki za kontrolu brojnosti muve masline

Izvještaj: Postavljanje klopki za kontrolu brojnosti muve masline

Obavještavamo maslinare da su na području Bara i Ulcinja postavljene klopke za kontrolu brojnosti muve masline – Bactrocera oleae.

više...