Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

02.07.2019.

Izvještaj: Postavljanje klopki za kontrolu prisustva muve masline i pregled plodova

Izvještaj: Postavljanje klopki za kontrolu prisustva muve masline i pregled plodova

U okviru Programa fitosanitarnih mjera za 2019. godinu predviđen je Stalni nadzor Bactrocera oleae (muva masline), koji obuhvata praćenje dinamike populacije muve masline postavljanjem klopki i uzorkovanjem plodova u proizvodnim zasadima maslina radi davanja preporuke proizvođačima o mjerama suzbijanja       Projekti

                     Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove 

             UBHVFP

               UBHVFP

               UBHVFP

               UBHVFP

               VU


                   

Aquaculture Balkan

  Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    UBHVFP
     Jačanje svijesti o sistemu               Jačanje svijesti subjekata
      zaštite biljnih sorti u CG               u poslovanju hranom u CG

   Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

                 Biljni pasoši                          Održiva upotreba pesticida

                         UBHVFP


Aktuelnosti

17.07.2019.

Preporuka: Hemisko tretiranje maslina proptiv muve masline

Klopke za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja pregledane su 16.07. godine. Istog dana u Laboratoriji za entomologiju Biotehničkog fakulteta izvršen je i pregled plodova radi utvrđivanja aktivne infestacije.

više...
12.07.2019.

Izvještaj: Rezultati monitoringa cikade vinove loze Scaphoideus titanus

Izvještaj: Rezultati monitoringa cikade vinove loze Scaphoideus titanus

Pregled vinograda u kojima se vrši monitoring cikade vinove loze Scaphoideus titanus izvršen je u periodu od 09.-11. jula 2019. godine.

više...
12.07.2019.

Izvještaj: Pregled klopki i plodova radi praćenja muve masline

Izvještaj: Pregled klopki i plodova radi praćenja muve masline

Nakon perioda kada su postavljene klopke za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja (27.juna.2019.) o čemu je javnost blagovremeno obaviještena, izvršena su dva pregleda klopki i plodova: 4. i 10. jula 2019. godine.

više...
11.07.2019.

Obavještenje: Održana obuka za rad na Elektronskoj bazi podataka

Obavještenje: Održana obuka za rad na Elektronskoj bazi podataka

Održana trodnevna obuka, 03., 04. i 05.07.2019. godine u prostorijama Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, namijenjena veterinarskim ambulantama i veterinarskim inspektorima za rad na Elektronskoj bazi podataka za kućne ljubimce.

više...
10.07.2019.

OBAVJEŠTENJE: Tretiranje palmi - Bar (11.07.2019.)

Obavještavamo javnost da će V.U.Veterinum-Ulcinj vršiti preventivno tretiranje palmi na teritoriji opštine Bar, 11.07.2019. godine sa početkom u 3 h.

više...