Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

26.05.2019.

Potpredsjednik Simović na otvaranju generalne skupštine OIE u Parizu: Crna Gora pouzdan partner u ispunjavanju globalnih agendi

Potpredsjednik Simović na otvaranju generalne skupštine OIE u Parizu: Crna Gora pouzdan partner u ispunjavanju globalnih agendi

Crna Gora je danas, trinaest godina od obnavljanja nezavisnosti, uvaženi član međunarodne zajednice, član najznačajnijih međunarodnih organizacija i pouzdan partner na kojeg se može osloniti i računati u ispunjavanju globalnih agendi usmjerenih na dobrobit cjelokupnog čovječanstva, poručio je potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović...       Projekti

                     Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove 

             UBHVFP

               UBHVFP

               UBHVFP

               UBHVFP

               VU


                   

Aquaculture Balkan

  Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    UBHVFP
     Jačanje svijesti o sistemu               Jačanje svijesti subjekata
      zaštite biljnih sorti u CG               u poslovanju hranom u CG

   Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

                 Biljni pasoši                          Održiva upotreba pesticida
Aktuelnosti

18.06.2019.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnu grupu za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Sl. list CG“, broj 41/18), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, objavljuje javni poziv

više...
18.06.2019.

Javni poziv za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja

Na osnovu člana 10 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Sl. List CG“, broj 41/18), Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, objavljuje

više...
17.06.2019.

Izvještaj: Rezultati monitoringa na prisustvo Pepino mosaic virus-a (PepMV) na paradajzu

U okviru Programa fitosanitarnih mjera za 2019. godinu (Sl. list CG 8/19), u predhodnom periodu realizovan je planirani dio monitoringa radi utvrđivanja Pepino mosaic virus-a (PepMV) na paradajzu.

više...
14.06.2019.

Preporuka: HEMIJSKO TRETIRANJE protiv larvi cikade vinove loze Scaphoideus titanus

Preporuka: HEMIJSKO TRETIRANJE protiv larvi cikade vinove loze Scaphoideus titanus

Obilaskom vinograda u lokalitetima: Nudo, Danilovgrad-Luge, Kuči-Kosor, Gornji Ceklin, Rijeka Crnojevića-Drušići, Zeta-Šušunja, Crmnica-Godinje, Podgorica-Beri i Podgorica-Lješkopolje, izvršen je pregled naličja lišća vinove loze na prisustvo larvi cikade vinove loze Scaphoideus titanus od strane entomologa Fitosanitarne laboratorije Biotehničkog fakulteta, Prof. dr Sanje Radonjić.

više...
13.06.2019.

Proizvodne životinje koje se ne drže u skladu sa pravilima biće oduzimane

S obzirom na učestalu pojavu nekontrolisanog puštanja proizvodnih životinja, najčešće goveda, koje se bez nadzora držaoca i neobilježene ušnim markicama kreću po javnim površinama i na tuđoj imovini, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove upozorava njihove vlasnike da u roku od 7 dana preduzmu sve propisane mjere za pravilno držanje i uzgoj. U suprotnom, nadležni organi će sprovesti akciju oduzimanja životinja.

više...