Manja slova Veća slova RSS
UBHVFPMeđunarodna saradnja

20.12.2018.

Zbirni izvještaj Evropske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i bolestima koje se prenose hranom za 2017. godinu

Zbirni izvještaj Evropske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i bolestima koje se prenose hranom za 2017. godinu U protekloj godini zabilježene su manje oscilacije u broju prijavljenih slučajeva za tri glavne zoonotske bolesti u EU u odnosu na 2016. Broj prijavljenih slučajeva salmoneloze i kampilobakterioze ostao je stabilan tokom proteklih pet godina, iako broj slučajevalisterioze nastavlja da raste.

12.09.2018.

EFSA animacija Afrička kuga svinja

EFSA animirani video "Afrička kuga svinja: kako ostati jedan korak ispred" je praktičan vodič za poljoprivredne proizvođače i sva zainteresovana lica o procjeni, upravljanju i spriječavanju širenja ove bolesti.

12.09.2018.

EFSA: Webinar FoodEx2 sistem klasifikacije i uputstva za harmonizovanu upotrebu

Obaveštavamo vas da EFSA organizuje dva vebinara o usklađenom korišćenju FoodEx2 u septembru i oktobru 2018.

10.07.2018.

EFSA Nanotechnology video, procjene sigurnosti primjene nanotehnologije za zdravlje ljudi i životinja

Koristi od nanotehnologije za prehrambenu industriju su brojne i očekuje se da će vremenom rasti. Ova nova tehnologija koja se rapidno razvija, utiče na sve aspekte sistema proizvodnje hrane, počev od uzgoja preko obrade, pakovanja, transporta, do bioraspoloživosti hranljivih materija.

03.07.2018.

EFSA ekspertska misija Crnoj Gori na temu prikupljanja podataka i izvještavanja o reziduama pesticida i veterinarskih medicinskih proizvoda

EFSA ekspertska misija Crnoj Gori na temu prikupljanja podataka i izvještavanja o reziduama pesticida i veterinarskih medicinskih proizvoda

U toku je dvodnevna ekspertska misija organizovana u okviru EFSA pretpristupnog programa 2017-2019 koji finansira Evropska komisija (EC). Glavni cilj programa je podrška u postupku prikupljanja podataka i izvještavanja.

05.06.2018.

EFSA: Otvoren poziv za EFSA stručnu praksu 2018

Da li ste mladi diplomci željni izazovnog iskustva u stimulativnoj i dinamičnoj EU agenciji? Da li želite da primijenite svoje vještine i znanje u jednoj od oblasti koje pokriva EFSA?

28.05.2018.

Webinar: Sve što treba da znate o praksi u Evropskoj agenciji za bezbjednost hrane - EFSA

Postati pripravnik EFSA-e je jedinstvena prilika za mlade univerzitetske diplomce za sticanje profesionalnog iskustva u različitim poslovnim i naučnim oblastima. Tražimo kandidate iz cijelog sveta, a webinar je idealan način da dođemo do potencijalnih pripravnika. Poziv za prijavljivanje za praksu u EFSA-i biće objavljen u prvoj polovini juna.

21.02.2018.

EFSA - Naučni izvještaj: "Bolest kvrgave kože - II. Prikupljanje i analiza podataka"

EFSA - Naučni izvještaj: "Bolest kvrgave kože - II. Prikupljanje i analiza podataka"

Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA) objavila je naučni izvještaj: "Bolest kvrgave kože - II. Prikupljanje i analiza podataka" (Lumpy skin disease II - Data collection and analysis). U izvještaju su dati ažurirani podaci o pojavi bolesti kvrgave kože i efikasnosti vakicinacije. Analizirani su i faktori rizika širenja bolesti u jugo-istočnoj Evropi. Izveštaj je zasnovan na podacima prikupljenim u zemaljama pogođenim ovom bolešću i onim zemljama u kojima postoji rizik pojave bolesti.

31.01.2018.

EMPRES (FAO) - “Uspješna kontrola bolesti kvrgave kože goveda u Crnoj Gori tokom 2016. godine”

EMPRES (FAO) - “Uspješna kontrola bolesti kvrgave kože goveda u Crnoj Gori tokom 2016. godine”

FAO - Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda u sklopu programa EMPRES, sa ciljem unapređenja svjetske sigurnosti hrane, borbe protiv prekograničnih životinjskih i biljnih štetočina i bolesti, objavila je posebno izdanje o bolesti kvrgave kože.

18.12.2017.

Zbirni izvještaj Evropske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i pojavama bolesti koje se prenose hranom za 2016. godinu

Zbirni izvještaj Evropske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i pojavama bolesti koje se prenose hranom za 2016. godinu

Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA) i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavili su „Zbirni izvještaj Evropske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i pojavama bolesti koje se prenose hranom za 2016. godinu “, u koji su uključeni po prvi put i relevantni podaci dostavljeni od nadleznih institucija Crne Gore.