Manja slova Veća slova RSS
UBHVFPMeđunarodna saradnja

07.06.2019.

Objavljen poziv za stručnu praksu u Evropskoj agenciji za bezbjednost hrane (EFSA) za 2019. godinu

Program stručne prakse je prilika za sticanje profesionalnog iskustva, razvoj i jačanje sposobnosti i vještina u u stimulativnoj, dinamičnoj i multikulturalnoj radnoj sredini.

25.03.2019.

EFSA - Bolest kvrgave kože: 2018. godina bez novih slučajeva bolesti na Balkanu

EFSA - Bolest kvrgave kože: 2018. godina bez novih slučajeva bolesti na Balkanu

Vakcinacija i ostale mjere kontrole uspješno su zaustavile epidemiju bolesti kvrgave kože goveda (Lumpy Skin Disease - LSD) na Balkanu, ukazuju novi podaci.

21.03.2019.

Ljetnja škola "Rizik i benefiti - Bezbjednost hrane i ishrane"

Ljetnja škola "Rizik i benefiti - Bezbjednost hrane i ishrane"

Različiti zdravstveni efekti povezani sa potrošnjom hrane, zajedno sa sve većom potrebom za savjetima o tome šta je zdrava i bezbjedna ishrana, doveli su do razvoja različitih istraživačkih disciplina u oblasti bezbjednosti hrane.

08.03.2019.

Antimikrobna rezistencija - EFSA interaktivni alat

Antimikrobna rezistencija - EFSA interaktivni alat

Podaci koje je objavio Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) otkrivaju da antimikrobna sredstva koja se koriste za liječenje bolesti koje se mogu prenositi između životinja i ljudi, kao što su kampilobakterioza i salmoneloza, postaju manje djelotvorna.

08.03.2019.

EFSA pretraživač nutritivnih referentnih vrijednosti -DRV finder

EFSA pretraživač nutritivnih referentnih vrijednosti -DRV finder

EFSA je objavila interaktivni alat koji omogućava brzo i jednostavno izračunavanje nutritivnih potreba upotrebom EFSA-inih referentnih vrijednosti za hranljive materije (dietary reference values - DVR).

21.02.2019.

Web streaming prvog dana regionalne radionice o pristupu “Jedno zdravlje” o antimikrobnoj rezistenciji u EU predpristupnim zemljama, Beograd 26-27 februar 2019. godine

Web streaming prvog dana regionalne radionice o pristupu “Jedno zdravlje” o antimikrobnoj rezistenciji u EU predpristupnim zemljama, Beograd 26-27 februar 2019. godine

Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA) zajedno sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), a u bliskoj saradnji sa službama Evropske komisije (DG SANTE i DG NEAR) i svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) organizuje regionalnu radionicu o pristupu “Jedno zdravlje” o antimikrobnoj rezistenciji u okviru podrške EU pretpristupnim zemljama.

21.02.2019.

Memorandum o saradnji između Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Opšte nacionalne laboratorije Kipra

Direktor Opšte nacionalne laboratorije Kipra, pod nadležnošću Ministarstva zdravlja (State General Laboratory-SGL), Stelios Iiannopoulos i direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (UBHVFP), Vesna Daković potpisali su Memorandum o saradnji između ove dvije institucije.

20.12.2018.

Zbirni izvještaj Evropske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i bolestima koje se prenose hranom za 2017. godinu

Zbirni izvještaj Evropske unije o trendovima i izvorima zoonoza, uzročnicima zoonoza i bolestima koje se prenose hranom za 2017. godinu

U protekloj godini zabilježene su manje oscilacije u broju prijavljenih slučajeva za tri glavne zoonotske bolesti u EU u odnosu na 2016. Broj prijavljenih slučajeva salmoneloze i kampilobakterioze ostao je stabilan tokom proteklih pet godina, iako broj slučajevalisterioze nastavlja da raste.

12.09.2018.

EFSA animacija Afrička kuga svinja

EFSA animirani video "Afrička kuga svinja: kako ostati jedan korak ispred" je praktičan vodič za poljoprivredne proizvođače i sva zainteresovana lica o procjeni, upravljanju i spriječavanju širenja ove bolesti.

12.09.2018.

EFSA: Webinar FoodEx2 sistem klasifikacije i uputstva za harmonizovanu upotrebu

Obaveštavamo vas da EFSA organizuje dva vebinara o usklađenom korišćenju FoodEx2 u septembru i oktobru 2018.