Manja slova Veća slova RSSZakon o slobodi vjeroispovijesti

Vijesti

18.01.2020.

Globalni forum za hranu i poljoprivredu u Berlinu: Trgovina može doprinijeti dostupnosti hrane za sve

Globalni forum za hranu i poljoprivredu u Berlinu: Trgovina može doprinijeti dostupnosti hrane za sve Visoki predstavnici vlada oko 80 zemalja svijeta, za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja, danas su u Berlinu razmatrali kako trgovina hranom i uslugama u poljoprivredi može doprinijeti postizanju sigurnosti hrane za rastuću svjetsku populaciju, poboljšanju kvaliteta ishrane i zdravlja ljudi, povećanju prihoda poljoprivrednika i podsticanju održivijeg sistema ishrane u cilju očuvanja planete.

31.12.2019.

SAOPŠTENJE: Prestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja

Od 1. januara 2020. godine prestaje vakcinacija svinja protiv klasične kuge.

27.12.2019.

Saopštenje: Granični inspekcijski nadzor tokom novogišnjih i božićnih praznika

U cilju obezbijeđivanja nesmetanog protoka roba koje podliježu kontroli od strane inspektora za hranu, graničnih veterinarskih i fitosanitarnih inspektora, u vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika, rad na graničnim prelazima odnosno na mjestima carinjenja, organizovan je

23.12.2019.

Savjet za zaštitu životinja: Privodi se kraju izrada strategije za kontrolu populacije pasa

Savjet za zaštitu životinja: Privodi se kraju izrada strategije za kontrolu populacije pasa

Savjet za zaštitu životinja razmatrao je sve predloge, komentare i sugestije koje je zainteresovana javnost tokom javne rasprave uputila na Nacrt nacionalne strategije za kontrolu populacije pasa. Članovi Savjeta saglasili su se o prihvatljivim predlozima koji će biti uvršteni u dokument i upućeni Vladi na usvajanje, čime će Crna Gora po prvi put dobiti okvir za efikasnije rješavanje problema pasa lutalica. Takođe, konstatovano je da su NVO koje se bave zaštitom dobrobiti životinja tokom javne rasprave dale značajan doprinos kvalitetu dokumenta.

20.12.2019.

Obavještenje za držaoce: Obavezni godišnji popis ovaca, koza i svinja na dan 31. decembar 2019. godine

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obavještava sve držaoce ovaca/koza i svinja u Crnoj Gori da prijave godišnji popis ovaca/koza i svinja i ispune svoju obavezu koja je utvrđena Zakonom o identifikaciji i registraciji životinja (Sl. list RCG, br. 48/07 i Sl. list CG, br. 73/10 i 48/15).

18.12.2019.

Saopštenje: Počela je sa radom Komisija za sredstva za zaštitu bilja

Saopštenje: Počela je sa radom Komisija za sredstva za zaštitu bilja

Podsjećamo privredne subjekte koji posluju u oblasti sredstava za zaštitu bilja da inteziviraju administrativne procedure vezane za priznavanje registracije sredstava za zaštitu bilja i da je otpočo proces registracije po principu priznavanja registracije sredstava za zaštitu bilja.

29.11.2019.

Održana obuka korisnika sredstava za zaštitu bilja

Održana obuka korisnika sredstava za zaštitu bilja

Obuka korisnika sredstava za zaštitu bilja sa teritorije opštine Mojkovac, održana je 22.11.2019.godine.

27.11.2019.

Održan regionalni seminar za Nacionalne kontakt tačke OIE za komunikaciju u Budvi

Održan regionalni seminar za Nacionalne kontakt tačke OIE za komunikaciju u Budvi

Regionalni seminar za obuku nacionalnih kontakt tački Svjetske organizacije za zdravlje životinja OIE (World Organisation for Animal Health) iz oblasti komunikacije održan je u Budvi, od 19. do 21. novembra 2019. godine. Seminar je organizovan uz podršku Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u logističkim aspektima seminara.