Manja slova Veća slova RSSVijesti

19.03.2019.

Obavještenje za uvoznike i distributere sredstava za zaštitu bilja

Obavještenje za uvoznike i distributere sredstava za zaštitu bilja Uprava za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove poziva sve uvoznike i distributere sredstava za zaštitu bilja koji do sada nijesu dostavili podatke iz evidencije o prometu sredstava za zaštitu bilja na veliko i malo, u skladu sa zakonskom obavezom podatke dostave najkasnije do 31.03.2019. godine.

15.03.2019.

Izgradnjom efikasnog sistema bezbjednosti hrane štitimo prava potrošača u Crnoj Gori

Izgradnjom efikasnog sistema bezbjednosti hrane štitimo prava potrošača u Crnoj Gori

Pravo potrošača na bezbjednu hranu jedno je od temeljnih potrošačkih prava. U cilju zaštite javnog zdravlja i poštovanja prava potrošača, Vlada Crne Gore nastavlja da unapređuje i gradi efikasan sistem bezbjednosti hrane.

12.03.2019.

Javni poziv na konsultacije zainteresovanim NVO povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta u 2020. godini

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/18), objavljuje:

11.03.2019.

OBAVJEŠTENJE: Tretiranje palmi - Bar (12.03.2019.)

Obavještavamo javnost da će V.U.Veterinum - Ulcinj vršiti preventivno tretiranje palmi na teritoriji opštine Bar, 12.03.2019. godine sa početkom u 6 h.

08.03.2019.

Antimikrobna rezistencija - EFSA interaktivni alat

Antimikrobna rezistencija - EFSA interaktivni alat

Podaci koje je objavio Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) otkrivaju da antimikrobna sredstva koja se koriste za liječenje bolesti koje se mogu prenositi između životinja i ljudi, kao što su kampilobakterioza i salmoneloza, postaju manje djelotvorna.

08.03.2019.

EFSA pretraživač nutritivnih referentnih vrijednosti -DRV finder

EFSA pretraživač nutritivnih referentnih vrijednosti -DRV finder

EFSA je objavila interaktivni alat koji omogućava brzo i jednostavno izračunavanje nutritivnih potreba upotrebom EFSA-inih referentnih vrijednosti za hranljive materije (dietary reference values - DVR).

08.03.2019.

Poziv proizvođačima da prijave proizvodnju

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove poziva sve registrovane proizvođače sjemenskog i sadnog materijala kao i registrovane proizvođače merkantilnog krompira i plodova citrusa da prijave godišnju proizvodnju.

08.03.2019.

OBAVJEŠTENJE: Tretiranje palmi - Bar (11.03.2019.)

Obavještavamo javnost da će V.U.Veterinum - Ulcinj vršiti preventivno tretiranje palmi na teritoriji opštine Bar, 11.03.2019. godine sa početkom u 6 h.

06.03.2019.

Izvještaj: Edukacija fitosanitarnih inspektora o štetnom organizmu Aromia bungii

Izvještaj: Edukacija fitosanitarnih inspektora o štetnom organizmu Aromia bungii

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je organizovala edukaciju fitosanitarnih inspekora o štetnom organizmu Aromia bungii, koji predstavlja novi rizik za zdravlje bilje. Edukaciju je održala Prof.dr Snježana Hrnčić, entomolog Fitosanitarne laboratorije Biotehničkog fakulteta u saradnji sa predstavnicima Odsjeka za zdravstvenu zaštitu bilja iz Uprave.

01.03.2019.

Javni konkurs “ Zaštita dobrobiti životinja u Crnoj Gori – program za promociju odgovornog vlasništva”

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini („Službeni list CG“, broj 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, br. 14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove