Manja slova Veća slova RSS
>

Izvještaj: Posebni nadzora nad štetnim organizmom Anoplophora chinensis

Izvještaj: Posebni nadzora nad štetnim organizmom Anoplophora chinensis
Datum objave: 05.10.2018 08:57 | Autor: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Ispis Štampaj stranicu


Posebni nadzor je urađen u skladu sa godišnjim Programom fitosanitarnih mjera radi utvrđivanja prisustva štetnog organizma i znakova prisustva štetnog organizma Anoplophora chinensis.

Odgovorno lice Instituta za šumarstvo a.d. Podgorica je izvršilo nadzor u rasadnicima i vrtnim centrima imajući u vidu da se bave uvozom, trgovinom ili proizvodnjom sadnog materijala. Nadzor je takođe vršen i na lakalitetu Lastva Grbaljska u opštini Budva u okviru Obilježenog područja, paralelno sa vršenjem nadzora nad azijskom strižibubom (A. glabripennis).

Štetni organizam Anoplophora chinensis ima veliki broj biljaka domaćina: bilje namijenjeno sadnji, osim sjemena, čiji je prečnik stabla ili korijenovog vrata na najdebljem dijelu 1 cm ili veći, sljedećih rodova i vrsta: Acer spp., Aesculus bippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Comus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. i Ulmus spp.

Tokom kontrole rasadnika i vrtnih centara pregledano je 27 pravnih subjekata koji uvoze i distribuiraju sadni materijal. Vršenje kontrole je obavljeno u opštinama: Bar, Budva, Herceg novi, Kotor, Nikšić, Podgorica, Tivat i Ulcinj.

Tokom nadzora je vršena i edukacija odgovornih lica i dijelenje edukativnog materijala – flajera i pravilnika sa ciljem upoznavanja sa morfologijom i karakteristikama štetnog organizma i simptomima koje prouzrokuje na biljci domaćinu.

U rasadnicima je vršen vizuelni pregled biljaka domaćina radi utvrdjivanja simptoma štetnog organizma.                                                                            

UBHVFP UBHVFP

Tokom kontrole na lokalitetu Lastva Grbaljska u opštini Budva vršen je pregled na udaljenosti od 2 km (na sve 4 strane svijeta) od lokaliteta na kome je prvobitno utvrđen drugi štetni organizam azijska strižibuba (A.glabripennis),  zbog koje je obilježeno područje, o čemu je javnost blagovremeno izvještavana u predhodnom periodu. Imajući u vidu da se u ovom području nalaze i domaćini  Anoplophora chinensis, kao i činjenicu da se određen broj domaćina poklapa sa domaćinima azijske strižibube (A.glabripennis), paralelno su vršeni nadzori nad oba štetna organizma.                             

UBHVFP  UBHVFP

Na slikama dat je kartografski prikaz zaraženog područja i sigurnosnog područja u opštini Budva sa sistematskom mrežom površina za pregled biljaka domaćina. Nadzor nad štetnim organizmom Anaplophora chinensis je vršen na sledećim  lokalitetetima paralelno sa vršenjem nadzora nad Anaplophora glabripennis: Bogovina, Bregovi, Donja brda, Donja gora, Donji Pobori, Drenovštica, Dubovi, Glavati, Glavatske kućice, Jaška rijeka, Kovačke kućice, Krapina, Kukaljevina, Kupa, Lastva Grbaljska, Lazine, Lukavci, Mrčevo polje, Nerin potok, Podlastva, Poljice , Prijevor, Ružina lazina, Smokvica potok, Seoce, Svinjišta, Šumarev dub, Trebaljevica i Višnjevo.

Tokom vršenja nadzora u 2018. godini nije potvrdjeno prisustvo štetnog organizma Anaplophora chinensis.