Manja slova Veća slova RSS
>

Izvještaj: Održana obuka prijavljenih korisnika sredstava za zaštitu bilja -Tuzi

Izvještaj: Održana obuka prijavljenih korisnika sredstava za zaštitu bilja -Tuzi
Datum objave: 25.12.2018 08:05 | Autor: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Ispis Štampaj stranicu


UBHVFP UBHVFP
Obuka korisnika sredstava za zaštitu bilja sa teritorije opštine Tuzi, održana je 20.12.2018.godine. 

Obuku za upotrebu pesticida sprovode Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Institutom za javno zdravlje i Savjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji.

Podsjećamo da je obuka dio aktivnosti na uspostavljanju EU sistema u prometu i upotrebi pesticida, prema kome će, između ostalog, sredstva za zaštitu bilja moći da kupuju samo lica koja imaju legitimaciju da su prošla određenu obuku. Kako bi uspostavili sistem u kome će se eliminisati negativne posledice korišćenja pesticida, neophodno je da svi učesnici i interesne grupe prepoznaju vlastite uloge. Svi korisnici i distributeri treba da razumiju način i efekte upotrebe pesticida. Korak dalje u osiguravanju održive upotrebe pesticida, upravo je kupovina ovih sredstava uz legitimaciju koju će dobiti oni koji uspješno prođu obuku.

Uprava za bezbjednost hrane je početkom godine pozvala zainteresovane da podnesu prijave za obuke koje će se održavati u kontinuitetu i organizovati u skladu sa brojem dostavljenih prijava.

Podnosioci zahtjeva će o terminima obuke biti naknadno blagovremeno obaviješteni, a dinamika obuka, koje će biti organizovane po regijama, zavisiće od broja podnesenih zahtjeva.

Popunjena prijava sa kopijom lične karte i dokazom o uplati takse u iznosu od 5,00 eura mogu dostavljati poštom ili lično:

1. u regionalnim kancelarijama Savjetodavne službe za biljnu proizvodnju u Bijelom Polju, Beranama, Baru,    Herceg Novom,Cetinju, Nikšiću i Podgorici;
 
2. na arhivi Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ul. Serdara Jola Piletića br. 26 81000 Podgorica; ili

3. elektronskom poštom na mail: upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me; ili

4. Fax-om: 020 621 008; 020 201 946; Kontakt telefoni: 020 201 945; 020 621 111.

Nakon uspješno završenog kursa polaznicima se izdaje sertifikat o položenom specijalističkom kursu, na osnovu kojeg se upisuju u registar korisnika sredstava za zaštitu bilja. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove na osnovu sertifikata izdaje legitimaciju za kupovinu sredstava za zaštitu bilja.