Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenje za držaoce: Obavezni godišnji popis ovaca, koza i svinja na dan 31. decembar 2018. godine

Datum objave: 31.12.2018 13:23 | Autor: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obavještava sve držaoce ovaca/koza i svinja u Crnoj Gori da prijave godišnji popis ovaca/koza i svinja i  ispune svoju obavezu koja je utvrđena Zakonom o identifikaciji i registraciji životinja (Sl. list RCG, br. 48/07 i Sl. list CG, br. 73/10 i 48/15).

Držalac ovaca i koza dužan je da vrši popis 2 puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. marta i 31. decembara tekuće godine i podatke o izvršenom popisu dostavi nadležnoj veterinarskoj ambulanti do 15. aprila tekuće godine, odnosno do 15. januara naredne godine.

Držalac svinja dužan je da vrši popis svinja 2 puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. jula i 31. decembara tekuće godine i podatke o izvršenom popisu dostavi nadležnoj veterinarskoj ambulanti do 15. jula tekuće godine, odnosno do 15. januara naredne godine.

Godišnji popis je zakonska  obaveza svih držaoca ovaca/koza i svinja, bez obzira na broj životinja na gazdinstvu. To nije nova obaveza već redovan posao kojim  treba da se utvrti tačan broj ovaca/koza i svinja.

Ukoliko držalac ovaca/koza i svinja ne prijavi Godišnji popis ovaca/koza i svinja ne može:

• ostvariti premije u stočarskoj proizvodnji;
• prodati svoje životinje registrovanim objektima za klanje;
• predati mlijeko registrovanim objektima za preradu mlijeka;
• kretati životinje na katune, izložbe, pijace;
• dobiti Uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja;
• ostvariti pravo na naknadu štete u slučaju uginuća ili usmrćivanja životinja usljed pojave naročito opasnih i programom određenih bolesti životinja na njegovom gazdinstvu.

Držaoci ovaca/koza i svinja koji ne izvrše obavezu prijavljivanja Godišnjeg popisa snose troškove sprovođenja mjera po Programu obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja i to:

• preventivne vakcinacije svinja protiv klasične kuge;
• preventivne vakcinacije protiv antraksa na područjima koja su proglašena distriktima;
• dijagnostička ispitivanja ovaca/koza na brucelozu.

Držaoci ovaca/koza i svinja potrebno je da se obrate svojoj veterinarskoj ambulanti kako bi preuzeli obrazac ,,Godišnji popis ovaca/koza,, i ,,Godišnji popis svinja,, i uredno popunjen vrate nadležnoj ambulanit u zakonom predviđenom roku.

Inspekcijski nadzor nad identifikacijom životinja sprovodi veterinarska inspekcija koja, ukoliko utvrdi da držalac životinja ne ispunjava zakonom propisane obaveze , uključujući i dostavljanje Godišnjeg popisa u propisanim rokovima, preduzima upravne mjere i radnje i izriče novčane kazne.