Manja slova Veća slova RSSVijesti

16.03.2020.

OBAVJEŠTENJE ZA STRANKE

OBAVJEŠTENJE ZA STRANKE U skladu sa Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje, unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa od 13. i 15. 03.2020.godine i preporuka Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje, u cilju spriječavanja izloženosti akutnim respiratornim bolestima, sprječavanju i smanjenju rizika od inficiranja i širenja infekcije novim koronavirusom, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove uspostavlja privremene procedure za rad sa strankama.

10.03.2020.

EPPO Komunikaciona kampanja - Beastie Bug

EPPO Komunikaciona kampanja  - Beastie Bug

U svrhu promovisanja važnosti očuvanja zdravlja bilja, Sekretarijat EPPO (Evropska i Mediteranska Organizacija za zaštitu bilja) je pokrenuo komunikacionu kampanju Beastie Bug (Buba Zvjerka).

10.03.2020.

Vođenje evidencije o upotrebi posticida

U cilju uspostavljanja sistema kojim će se eliminisati negativne posledice korišćenja pesticida, kao i unaprjeđenja sistema koji se odnosi na statistiku sredstava za zaštitu bilja, odnosno prikupljanje podataka i informacija o korišćenju sredstava za zaštitu bilja neophodno je da svi učesnici i interesne grupe prepoznaju vlastite uloge.

07.03.2020.

Organizovana akcija hvatanja napuštenih konja na Zlatici - Životinje koje se ne drže u skladu sa pravilima biće oduzimane

Organizovana akcija hvatanja napuštenih konja na Zlatici - Životinje koje se ne drže u skladu sa pravilima biće oduzimane

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove organizovala je juče akciju hvatanja dvadesetak konja koji su se slobodno kretali javnom površinom u naselju blizu osnovne škole na Zlatici.

06.03.2020.

Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi na Nacrt nacionalne strategija za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu I fitosanitarne poslove je u skladu sa čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona istrategija ("Službeni list CG", broj 41/18), u periodu od 04.novembra do 03.decembra, 2019. Godine je sprovela I Javnu raspravu na Nacrt nacionalne strategija za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gore.

05.03.2020.

Savjet za zaštitu životinja: Značajni iskoraci u dijelu odgovornog vlasništva nad psima

Savjet za zaštitu životinja: Značajni iskoraci u dijelu odgovornog vlasništva nad psima

Savjet za zaštitu životinja, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i Upravom za bezbjednost hrane, uz odličnu saradnju sa civilnim sektorom pokrenuo je i realizovao niz aktivnosti u dijelu rješavanja problema koje se odnose na populaciju pasa, posebno u dijelu odgovornog vlasništva nad psima, čime je opravdana odluka Vlade o osnivanju ovog tijela i potvrđeno da pristup odgovornog i partnerskog djelovanja daje najbolje rezultate, ocijenjeno je na današnjoj, 14. po sjednici Savjeta na kojoj je usvojen Izvještaj o radu ovog tijela.

04.03.2020.

Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca

Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca preko granice u Crnu Goru.

02.03.2020.

Obavještenje proizvođačima sjemenskog materijala krompira

Obavještavamo Vas da ste po Zakonu o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja (Sl. list RCG br. 28/06 i “Sl. list CG” br. 61/11, 48/15) i Pravilnikom o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala krompira („Sl. List CG“ br. 8/15) dužni da prijavite proizvodnju za stručnu kontrolu Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove – Sektoru za fitosanitarne poslove do 30 aprila 2020 godine.

29.02.2020.

Javni konkurs „Praćenje vektora američkog cvrčka – cikade vinove loze (Scaphoideus titanus), u cilju sprječavanja velikih šteta u vinogradima“

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG“, br.57/19) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u oblasti zdravstvene zaštite bilja br. 06-312/20-576/3 od 26.02.2020. godine, objavljuje Javni konkurs